Nee. Het land moet voor beide factuur- en leveradres hetzelfde zijn. Anders kunnen wij jouw bestelling niet verwerken.