In geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen prestaties worden teruggegeven en eventueel verkregen voordelen (bijv. rente) worden teruggegeven. Als je de ontvangen goederen niet of slechts gedeeltelijk of alleen in verslechterde toestand kunt teruggeven, moet u ons eventueel de waardevermindering vergoeden.

Dit geldt niet voor de teruggave van goederen, wanneer de verslechtering van de goederen uitsluitend het gevolg is van de controle ervan - zoals dat voor je bijvoorbeeld in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kan je de verplichting tot vergoeding van de waardevermindering door het beoogde gebruik van het goed vermijden door het goed niet te gebruiken alsof het jouw eigendom was en niets te doen wat de waarde ervan kan verminderen. Goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, dienen op onze kosten en voor ons risico te worden teruggezonden.

Artikelen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij je opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen.

De termijn begint voor je met de verzending van jouw herroeping of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.


Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden:

https://www.stylefile.nl/customer-service-returns.html