Je kanv jouw contractverklaring binnen een maand zonder opgave van redenen herroepen in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) of, indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn aan je geleverd zijn, door retourzending van de goederen.

De termijn begint na ontvangst van deze instructies in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van gelijksoortige goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór vervulling van onze informatieplicht volgens artikel 246 §2 juncto §1 lid 1 en 2 EGBGB (Int. 1 en 2 EGBGB (Duitse wet tot invoering van het burgerlijk wetboek) en onze verplichtingen volgens §312e lid. 1 zin 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in combinatie met artikel 246 §3 EGBGB.

De tijdige verzending van de herroeping of van de zaak is voldoende om de herroepingstermijn in acht te nemen.


De herroeping is gericht aan:


Publikat GmbH

Bauhofstraße 30

63762 Großostheim


E-mail klantenservice@stylefile.nl

Fax 06026-9925888


Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden:

https://www.stylefile.nl/customer-service-returns.html